Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 18 2015

kaoa
17:18
Podczas, gdy ignorujesz kobietę, ktoś inny poświęca jej uwagę. Podczas, gdy dajesz jej kolejne powody do zmartwień, ktoś inny ją słucha. Podczas, gdy ty jesteś zbyt zajęty, ktoś inny ma dla niej czas. Podczas, gdy ty doprowadzasz ją do płaczu, ktoś inny sprawia że się uśmiecha. Podczas, gdy ty nie jesteś pewny, czy jeszcze ją chcesz, ktoś inny jest już tego pewien.
— życiowe
Reposted byelmisieqpomidorekluckyonedozylnielonelyjuliasogoodatbeingintrouble

June 17 2015

kaoa
21:47
Tak już robimy. Uciekamy i leczymy rany. Robimy, co możemy, żeby to zamaskować i pozbyć się tego uczucia, ale to nie jest normalne. Powinniśmy coś czuć. Powinniśmy czuć. Miłość, nienawiść, ból. Przechodzić przez żałobę i załamanie. Być zrujnowanym i odbudować się, żeby potem znowu się zniszczyć. To ludzkie. To nasza ludzkość, to sprawia, że żyjemy. O to właśnie chodzi. W tym rzecz, żeby tego nie omijać. Nie tłumić tego w sobie. 
— Grey's Anatomy
Reposted bykanade kanade
21:46
kaoa
21:42
kaoa
21:39
6725 88c7 390
Reposted fromBubblegum Bubblegum viasatyra satyra
kaoa
21:38
It's just love, selfish love. | via tumblr
Reposted fromweightless weightless viaohhmarigold ohhmarigold
kaoa
21:37
1760 a329 390
Reposted fromkotowate kotowate viaohhmarigold ohhmarigold
kaoa
21:37
5422 ab42 390
Reposted fromikhakima ikhakima viaohhmarigold ohhmarigold
kaoa
21:35
Play fullscreen
Nie chciałeś mnie takiej mieć.

June 07 2015

12:00

June 03 2015

kaoa
19:55
3304 3e32 390
Reposted fromDaisy88 Daisy88 viaszalony-virus szalony-virus
kaoa
19:48
W psychologii jest takie pojęcie „błysk”. To jest moment, kiedy człowiekowi w głowie się wszystko zmienia, kiedy nagle dociera do niego coś, co było oczywiste od lat, ale teraz nabrało innego wymiaru.
— Jacek Walkiewicz
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna
kaoa
19:48
5827 18af 390
Reposted fromadkagar adkagar viaCannonball Cannonball
kaoa
19:47
kaoa
19:43
9399 7e27 390
chaos...
Reposted fromnivea nivea viairmelin irmelin
kaoa
19:42
Lubię zupę. Mogę dodawać smutne rzeczy i nikt nie mówi, że się użalam.
Reposted fromsoniarosiak soniarosiak viairmelin irmelin
kaoa
19:41
Do najprzyjemniejszych momentów w życiu należą te, kiedy nie możesz przestać się uśmiechać po spotkaniu lub rozmowie.
Reposted fromherside herside viairmelin irmelin
19:40
5896 a8f4 390
Reposted frombutt-fuckk butt-fuckk viairmelin irmelin
kaoa
19:37
Play fullscreen
And I'm gonna miss you like a child misses their blanket
But I've got to get a move on with my life
It's time to be a big girl now
And big girls don't cry

May 26 2015

kaoa
19:14
8542 a10d 390
Reposted bygreywolf greywolf
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl