Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 26 2015

kaoa
19:06
Mężczyz­na po­winien za­bierać kobietę do miej­sc, które jej obiecał. 
— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted fromsamozatrucie samozatrucie viakaskowata kaskowata
kaoa
19:06
Byłam pewna, że znajdę wówczas odpowiednie słowa, żeby wyrazić to, co mnie dręczy, wytłumaczyć mu, dlaczego jestem tak okropnie przerażona, dlaczego mam uczucie, jak gdyby mnie siłą wpychano coraz głębiej i głębiej do czarnego dusznego worka, z którego się już nigdy nie wydostanę (...)
— Sylvia Plath
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna
kaoa
19:05
8768 a991 390
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viagoby goby
kaoa
19:04
  - Wiesz, odchodzę.
  - Wiedziałam, że odejdziesz.
— Tadeusz Konwicki, Mała apokalipsa
Reposted fromIriss Iriss viaCannonball Cannonball
kaoa
19:02
kaoa
19:00
7580 e251 390
powinnam to sobie wydziarać na czole
kaoa
18:57
Reposted fromdreamadream dreamadream
kaoa
18:54
1403 2b34 390
Reposted from050996 050996 viawhim whim
18:52
kaoa
18:51
2639 dfb8 390
kaoa
18:50
I have dreamed of my true love...
kaoa
18:44
1244 de43 390
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna
kaoa
18:44
(...) haustami piję miłość, a gdy trzeba, mam więcej łez niż ocean.
— H. Poświatowska
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna
kaoa
18:44
1640 a2ed 390

Proszę zabierz mnie do świata,  w którym to życie poskładam.
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna
kaoa
18:42
Szanuj siebie na tyle, by odejść od wszystkiego co Ci nie służy, co Cię nie rozwija i co nie daje Ci szczęścia.
— tumblr
Reposted byunconscious unconscious
kaoa
18:40
0550 3862 390
Reposted fromnyaako nyaako viaCannonball Cannonball
kaoa
18:39
At first I was afraid, I was petrified,
Kept thinkin' I could never live without you by my side,
But then I spent so many nights thinkin' how you did me wrong,
And I grew strong, and I learned how to get along...

Oh no not I, I will survive,
Oh as long as I know how to love I know I'll stay alive,
I've got all my life to live; I've got all my love to give,
And I'll survive!
— życiowo

May 24 2015

12:00

May 20 2015

kaoa
17:26
1636 946c 390
Reposted frombanita banita viaschizofreniczna schizofreniczna
kaoa
17:24
Słowa staniały. Rozmnożyły się, a straciły na wartości. Są wszędzie. Jest ich za dużo. Mrowią się, kłębią, dręczą jak chmary natarczywych much. Ogłuszają. Tęsknimy więc za ciszą. Za milczeniem. Za wędrówką przez pola. Przez łąki. Przez las, który szumi, ale nie ględzi, nie plecie, nie tokuje.
— R.Kapuściński
Reposted fromminerai minerai
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl